U Fv 1972;271 - Klosterparken Uppsala

Stenen kallas: Fröbjörns sten

Stenens ID: U Fv 1972;271

Landskap: Uppland

Kommun: Uppsala kommun

Besöksdatum: 2022-07-12

Besökare: Mathias

Senaste uppdatering: 2022-08-27


Runstenen taggad med:

fragment

Övrig information:

Den här stenen hittades 1971 då resterna av den gamla Franciskankyrkan i kvarteres Torget i Uppsala undersöktes. Den var fram tills dess okänd. Stenen har förmodligen slagits sönder då den anpassades för att muras in, då en äldre kyrka byggdes, förmodligen före år 1300. Den var delvis täckt av kalkbruk då den hittades. Stenen står idag rest ungefär där den hittades, var den ursprungligen stått vet man inte.

Det är ovanligt att resarnas förhållande till den döde inte anges. Vi känner endast till ett fyrtiotal svenska runinskrifter där den döde enbart nämns vid namn.

Ristningen dateras till mitten eller slutet av 1000-talet. 

Runskrift:

× skahi × a(u)- × --... ... ...- · risa × stin × aftir × frabiorn ×

Translitterering:

× skahi × a(u)- × --... ... ...- · risa × stin × aftir × frabiorn ×

Normalisering:

Skagi o[k] ... ... ... ræisa stæin æftiʀ Frøybiorn.

Svensk översättning:

Skage och ... resa stenen efter Fröbjörn.