U 72  U 165 

U 164 - Jarlabankes bro


Stenen kallas:

Stenens ID: U 164

Landskap: Uppland

Kommun: Täby kommun

Besöksdatum: 2022-07-14

Besökare: Jacke Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2022-08-09


Runstenen taggad med:

kristen kors ursprunglig placering fot

Övrig information:

Jarlabankes bro består idag av tio stenar varav två är runstenar, U164 och U 165. Ursprungligen har det varit fyra runstenar här men två flyttades redan under medeltiden till kyrkorna i Danderyd och Fresta. Mellan de stora stenarna låg mindre stenar placerade som kantband och vägen var så sent som på 1600-talet fortfarande i bruk. Här har Jarlabanke sett till att inte bara bygga ett vad över den sanka marken, utan verkligen höjt den över vattennivån med cirka 30cm. Den var ungefär 150m lång och 6,5m bred.

Inskiften på de fyra stenarna har varit densamma, att Jarlabanke lät resa stenarna och ensam ägde hela Täby. Många har reagerat på att det är slöseri med resurser och tycker det är trist att Jarlabanke inte hade mer att förmedla. I Täby finns 10 runstenar resta av Jarlabanke men han ätt har rest många fler.

Ristningen dateras till 1020-1080 och tillskrivs ristaren Fot.

Runskrift:

× iarlabaki × lit × raisa × stain × wisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × wisa × karwi × fur ont × sina × auk ain ati × alan × tabu × kuw hialbi ont hans

Translitterering:

× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina × auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans

Normalisering:

Iarlabanki let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti allan Tæby. Guð hialpi and hans.

Svensk översättning:

Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och ensam ägde han hela Täby. Gud hjälpe hans själ.