Vg 50  Vg 54 

Kopia Vg 51 - Blombergs hamn


Stenen kallas:

Stenens ID: Kopia Vg 51

Landskap: Västergötland

Kommun: Götene kommun

Besöksdatum: 2007-10-25

Besökare: Alva Anders Dísa Jacke Líf Mathias Sigrid Wilma

Senaste uppdatering: 2021-08-14


Runstenen taggad med:

personnamn museiföremål

Övrig information:

Vid Blombergs hamn, hemmahamn för vikingaskeppet Sigrid Storråda, finns denna kopia av Vg 51. Originalet förvaras i Stockholm. Stenen slogs sönder under 1700-talet och användes till kyrkogårdsmuren. Sent 1800-tal plockades stenarna ur igen och förvaras nu som sagt på Statens historiska museum. Ursprunglig plats är okänd.

Runskrift:

[ul]afz : sati : stin wansi : iftz : hriwar : sui sin :

Translitterering:

[ul]afR : sati : stin þansi : iftR : hriþar : sui sin :

Svensk översättning:

Olov satte denna sten efter Redar, sin son