Vg 190 - Månstads kulle


Stenen kallas: Grimulvs sten

Stenens ID: Vg 190

Landskap: Västergötland

Kommun: Tranemo kommun

Besöksdatum: 2021-10-17

Besökare: Mathias

Senaste uppdatering: 2021-11-06


Runstenen taggad med:

kors

Övrig information:

Stenen hittades 1905 när man skulle restaurera en bro. Den låg då i två stycken i brofästet med ristningen nedåt. 1938 sattes den upp på Månstads kulle, alldeles bredvid järnvägsstationen med samma namn. Kullen är en naturlig höjd som fick förbli orörd när det schaktades bort ur en ås för stationsbyggnaden. Stenen lagades 1957 och imålades 1979.

När stenen restes vändes runorna mot järnvägen. Numer är järnvägen nedlagd och omgjord till cykelbana och detta ställde till det när stenen skulle belysas. Man valde att belysa sidan som vetter mot vägen genom Månstad istället, trots att denna sidan inte har några runor. Det är trots allt en fin vy man har från vägen. Nu kan vi bara hoppas på att den har imålats vid nästa besök för stenen är nuförtiden inte så lättydd.

Runskrift:

ikialtr : sati : s--n : wani : eftiz : krimulf : sun : si :

Translitterering:

ikialtr : sati : s--n : þani : eftiR : krimulf : sun : si :

Normalisering:

Ingialdr satti s[te]n þenna æftiR Grimulf, sun sinn.

Svensk översättning:

Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son.