Denna kartan representerar alla Runstenar och Forna Färder som finns listade under respektive sektion, presenterade på en och samma karta för att du skall få en lite enklare överblick geografiskt.

Under sommaren 2022 lade vi även till gröna kartmarkering som listar de platser vi själv inte besökt men sparat för framtida mål

Runstenskartnål = Runsten. Forn färdkartnål = Forn Färd. Ej besökta av tinget färdkartnål = Ej besökt av Tingalidet. Fullskärm av denna kartan