Rånnums gravfält - skålgropar

Gravfält i Västergötland, besökt av: Anders

Randhem, gården vid bergskanten

Ett 50-tal stensättningar består gravfältet av. Flera gravar har kantkedjor av sten. Gravarna här skall enligt infotavlan inte blivit undersökta.

Uppdaterad: 2021-07-20

Fler foton i bildgalleriet